Pravilo kaže da je teže upravljati velikim sistemima, nego malim, a iz toga proizilazi da je teško usaglasiti veći broj ljudi u izvršavanju poslovnih zadataka.

Lili Tanili kroz Analizu usaglašenosti članova poslovnog tima pruža vam informacije koja osoba je najbolja za koje radno mesto, koja osoba je dobro da bude u prvom planu, a koja je savršeni igrač iz pozadine.
Otkrićete i da li su određene osobe timski igrači ili će bolje rezultate dati ukoliko rade samostalno.
Kompanijama koje žele da budu uspešne zaposleni treba da budu na prvom mestu, a pravilno sastavljanje radnih timova u samom vrhu prioriteta jer od njihove efektivnosti zavisi uspeh čitave kompanije. 
Nemojte dozvoliti da loša radna atmosfera i sukobi među članovima tima umanjuje poslovne rezultate. Izgubljeno vreme stvara mnogo veću štetu od iznosa investicije u Analizu usaglašenosti članova vaših poslovnih timova.

USLOVI KORIŠĆENJA ANALIZE

KAKO ĆETE DOBITI PROIZVOD

  • Štampan (A4 format – 297 x 210mm), na vašu adresu ili
  • U elektronskom obliku (PDF format) na vašu email adresu

KAKO KORISTITI ANALIZU USAGLAŠENOSTI ČLANOVA TIMA

  • Želite da sastavite “pobednički tim”, tim koji će doprineti napretku vaše kompanije, a niste sigurni kako će odlični pojedinci funkcionisati kao tim. Analizom njihove međusobne usaglašenosti dobićete jasnu sliku koji članovi mogu najbolje da sarađuju.
  • Ovom analizom ćete dobiti objašnjenja za određena ponašanja članova tima, kao i načine kako možete dakorigujete izvesna neslaganja među njima kako bi zajedno bili što produktivniji.

KOJE PODATKE TREBA DA DOSTAVITE

  • Datum, vreme i mesto rođenja članova poslovnog tima

USLOVI PLAĆANJA

  • Za sve proizvode i usluge plaćanje se vrši unapred.
  • Troškovi slanja pošiljke nisu uračunati u cene proizvoda.

FORMULAR ZA PORUČIVANJE ANALIZE

Vaše ime i prezime (obavezno)
eMail adresa poručioca
Podaci Partner 1
Podaci Partner 2
Podaci Partner 3
Podaci Partner 4
Podaci Partner 5
Podaci Partner 6
Podaci Partner 7
Podaci Partner 8
Propratna poruka